Audyt SF Sp. z o. o.
Audyt projektów UE
Strona główna

 

Firma Audyt SF Sp. z o. o. powstała w 2007 r. jako podmiot zajmujący się audytem sprawozdań finansowych. Firma posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3305.

 

Firma nasza posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Audyt realizujemy zawsze zgodnie z aktualnymi wytycznymi  Instytucji Zarządzającej oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standarami Audytu.

 

W naszym zespole są biegli rewidenci, audytorzy posiadający certyfikaty międzynarodowe CIA, CGAP oraz audytorzy posiadający zdany egzamin MF na audytora wewnętrznego.

 

Ponadto zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:
- badanie i przegląd sprawozdań finansowych
- badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
- audyty wynikające z uregulowań KSH
- audyt prawidłowości wydatkowania środków pomocy UE

 

 

Kontakt:

Audyt SF Sp. z o. o.

ul. Litewska 24

47-206 Kędzierzyn-Koźle

Tel/fax: 077 4819462, 604253680

email: audyt@audytsf.pl


Informacje rejestrowe spółki:
NIP: 7492028780 
REGON; 160161584 
Sąd Rejestrowy w Opolu. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: 0000246674

 Kapitał zakładowy: 50000 PLN


 
Strona główna